Atšķirībā no vairuma tradicionālo augu aizsardzības līdzekļu, kas iznīcina kaitēkļus, radot toksisku efektu un iejaucoties bioķīmiskajos procesos, 3D-IPNS ™ tehnoloģija izmanto tīri fizisku mehānismu. Tas padara augu aizsardzību daudz drošāku.

3D-IPNS ™ tehnoloģija izmanto tīri fizisku mehānismu

Produkts satur specifiskus silikona polimērus, kuriem tiek veikts tā sauktais šķērssavienojuma (kondensācijas) process, kas uz kaitēkļu ķermeņa virsmām rada tīklam līdzīgu polimēru struktūru. Šis process norit ātri, tiklīdz produkts tiek uzklāts.

Iegūtā struktūra rūpīgi nosedz kaitēkļu ķermeņa virsmu, kas noved pie to imobilizācijas un dzīves procesu pārtraukšanas. Šādas darbības rezultātā kaitīgie kukaiņi un ērces mirst ļoti ātri, pat dažu minūšu laikā.

kaitīgie kukaiņi un ērces mirst ļoti ātri

Siltac EC tika ražots, pamatojoties uz 3D-IPNS ™ tehnoloģiju, kas izstrādāts ICB Pharma laboratorijās un daudzās valstīs ir pakļauts patentu aizsardzībai.

Gan šī tehnoloģija, gan Siltac EC ir sasniegums un ievērojams progress augu kaitēkļu apkarošanas stratēģijās Polijā un ārvalstīs.